Lawrence in de klas; lesmateriaal over de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten, maar vooral over perspectief innemen.

Het is onmogelijk om verhalen te vertellen zonder perspectief in te nemen. Dat is ook niet erg, maar wij merkten dat er vaak gekeken wordt vanuit één, Westers, perspectief. Met onze informatie en opdrachten over de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten hopen we zowel docenten als leerlingen te inspireren om de geschiedenis te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Omdat er nooit één verhaal is en we de complexiteit van de geschiedenis moeten inzien om ons te realiseren hoe zij doorwerkt in het heden.

Concreet betekent dit dat wij van de 27 perspectieven die behandeld zijn in de voorstelling Lawrence of Arabia, 27 scènes die nog misten in de film, vijf perspectieven hebben uitgelicht op deze website. Van deze vijf “personages” hebben we een biografie gemaakt met bijbehorende opdrachten. Hoe je deze inzet in je les, dat kan je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Óf je volgt ons complete lesplan, goed voor een hele lessenreeks waarin de leerlingen leren over de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten. We maken in onze opdrachten steeds weer een combinatie tussen de blockbuster, de voorstelling en de historische context. We hebben bij het maken van deze lessen intensief samengewerkt met geschiedenisdocenten.

Klik hier voor de docentenhandleiding. Deze is inclusief inleiding, lesvoorbereiding, beoordelingsmatrix en antwoordenblad.

Je kunt onderaan deze pagina al het materiaal voor leerlingen dat je nodig hebt in je lessen downloaden. Het is echter aan te raden de leerlingen zelf een link te geven naar de perspectievenpagina. Daar vinden ze niet alleen hun opdrachten, maar ook de bijbehorende filmpjes.

Materiaal om te gebruiken als hulpmiddel:

Link naar filmpje als introductie op de voorstelling en de film

Infoblad Eerste-Wereldoorlog in het Midden-Oosten

Woordenlijst

Personageblad

Opdrachten voor leerlingen – per perspectief

T.E. Lawrence

Getrude Bell

Sherif Ali

Lowell Thomas

Een Turkse soldaat